F.r.o.m. 2019-01-01 är IMCOM en del av NAVIGATOR, vänligen kontakta oss på peter.imhauser@navigator.se eller besök oss på www.navigator.se

 

IMCOM CONSULTING är en tillväxtinriktad strategi- och marknadsföringspartner grundat av Peter Imhäuser.

  

IMCOM CONSULTING är till för dig som vill framåt och förbättra er verksamhet - för dig som siktar på tillväxt.

IMCOM CONSULTING erbjuder en rad olika tjänster som hjälper dig att stärka er konkurrenskraft, att skapa bestående värden och lösa dina mest utmanande verksamhetsfrågor. Vi gör det genom att arbeta integrerat över disciplingränserna och att värdesätta strategier och lösningar byggda på faktabaserade insikter, framför lösryckta idéer utan förankring i er verkliga problemställning.

Analys - Strategi - Genomförande - Uppföljning

Vi undviker "silo-tänk", vi ser till helheten och beroende på var i utvecklingen er verksamhet är hjälper vi er med er analys, strategi, marknadsföring, styrning, struktur och uppföljning. IMCOM CONSULTING är inte enbart managementkonsulter, inte enbart en reklambyrå, eller webbyrå. IMCOM CONSULTING är er affärspartner som fokuserar på resultat och hjälper er att stärka er konkurrenskraft. Vi analyserar, tar fram strategin, planen, genomför och följer upp - hela vägen tätt tillsammans med er.

Samarbetet med IMCOM CONSULTING

Vår styrka är att betrakta er verksamhet som en helhet, i er konkurrenssituation. I regel startar samarbetet alltid med en grundlig analys. Analysen av ert företag och dess omvärld blir plattformen för hur vi kan hjälpa er att skapa resultat. 

Resultat kan komma från strategisk förändring, från en ny kommunikationsplattform, en ny webstrategi, från effektivare processer, genom nya digitala lösningar, eller t.ex från en utbildningsinsats till säljkåren. Vi fokuserar på resultatet och tillväxt, hur det uppkommer spelar ingen roll för oss. På så sätt skiljer vi oss från andra aktörer och är därmed er totala sparringpartner och er extra resurs som är vid er sida hela vägen och hittar värde över avdelningsgränserna.

 

Jo, det händer att vi startar med isolerade insatser, men vi har alltid med oss en tanke på om hur det påverkar totalt sett. Därför ser vi till att lära oss i princip allt om er, er bransch och marknad.

Som kund får du en kontaktperson som känner till det mesta om er verksamhet, bransch och marknad. En samarbetspartner som har ett stort och starkt nätverk bestående av associerade partners med specialistkunskap runt omkring sig. Det gör att vi alltid kan ställa ut de allra bästa krafterna för just dina utmaningar.

Tätt tillsammans. En försäkring.

I alla uppdragen vill vi arbeta tätt tillsammans med er, det är så vi försäkrar oss om att vi har tillgång till relevant information och att de lösningar vi tar fram är praktiskt genomförbara. Genom att arbeta tätt med er försäkrar vi oss också om att våra lösningar är djupt förankrade i er grundläggande strategi och företagskultur.

Som samarbetspartner uppskattar du effektivt arbete, tydlighet i dialogen och högt i tak. 
Stämmer den bilden in på dig och ditt företag kan du tryggt se fram emot ett samarbete med tillväxt.

Till höger ser du mer specifikt områden för vårt tillväxtsamarbete, där fokus ligger på att få saker gjorda. Lyhördhet och sunt ledarskap är givna och viktiga ingredienser.

Vi stödjer


IMCOM CONSULTING uppskattar sport och hårt arbete. Det är därför vi aktivt och med glädje stödjer ishockeyföreningarna Malmö Redhawks, Limhamn samt Svenska Badmintonförbundet och hästsportsföreningen Lillhagens Ridklubb.


Strategi- & Marknadsföringsutveckling

Vi tar uppdrag inom strategi och marknadsföring. Följande är exempel på områden där vi gärna är er samarbetspartner för tillväxt.

 • Affärsstrategi (Marknadsstrategi, Verksamhetsstrategi, Digitalisering)
 • Marknadsplan
 • Kommunikationsplattform
 • Positionering
 • Varumärkesstrategi
 • Integrerade reklamkampanjer
 • Design
 • Digital marknadsföring (Webbutveckling, SEO; Marketing Automation, Content Marketing, Lead Generation, Social media, PIM)
 • Ledningsstöd
 • Effektivisering
 • Förändringsarbete
 • ...med mera

Erfarenheten, den korsbefruktade kompetensen och vårt nätverk. Din tillväxtstyrka.

IMCOM CONSULTING drivs av Peter Imhäuser som i drygt 30 år arbetat med strategi-, sälj- och marknadsföringsfrågor för såväl mindre lokala aktörer som stora internationella ledande företag och varumärken. Erfarenheterna har resulterat i flertalet tillväxtresor, gett mångsidig kunskap och ett stort och starkt nätverk.

Peter har erfarenheter som Interim VD på Miljöteknikföretag samt från Prefab- och Betongföretag i byggbranschen. Peter har också arbetat som International Marketing Manager och Inhouse Agency Manager på det nordiskt ledande bageriet Pågen AB. 

Innan dess var han strateg och VD på reklambyrån Rönngard & Co (Peter och hans medarbetare lyckades bli rankad som nr 2 bland Sveriges utmanarbyråer) där han arbetade och utvecklade företag som Nestlé, Zoégas, Bostik, Epecon, AktaGraco, Framfoods m.fl som kunder. Bl.a. ingick han i "Zoégas Brandteam" under 6 år. 

Karriären startade han som säljare/KAM och projektledare på det rikstäckande företaget Arkitektkopia AB. Han har också fungerat som styrelseledamot i ett antal företags- och föreningsstyrelser. Hans nuvarande styrelseuppdrag är inom idrotten där han sitter som ledamot i Malmö Redhawks AB och IF Malmö Redhawks.

Peter har en Executive MBA-examen från Henley Business School i England, vidare är han också Diplomerad Marknadsekonom via IHM Business School i Sverige. 

Utöver det är Peter "idrottsuppfostrad" med en bakgrund som elitishockeyspelare i bl.a. Malmö och Leksand.

Välkommen att höra av er.