F.r.o.m. 2019-01-01 är IMCOM en del av NAVIGATOR, vänligen kontakta oss på peter.imhauser@navigator.se eller besök oss på www.navigator.se

 

Referenser

Marknadsledande företag, några starka utmanare och en del lokala. B2B och B2C. På global, europeisk, nordisk och nationell nivå.

Erfarenheterna och lösningarna är många, de flesta olika men också många med inslag av en del paralleller. Den breda och mångsidiga erfarenheten av olika företag och branscher har gett kunskaper att låta lösningar och koncept befrukta varandra över branschgränser. En del av våra uppdragsgivare föredrar att vara konfidentiella varför de inte exponeras. Här presenteras några av de företag/varumärke som dragit nytta av våra lösningar.

Vill du veta mer än så? Hör av dig till Peter Imhäuser, 0708-728 527 alt peter@imcom.se.