F.r.o.m. 2019-01-01 är IMCOM en del av NAVIGATOR, vänligen kontakta oss på peter.imhauser@navigator.se eller besök oss på www.navigator.se

Analys - förändring är ett ständigt tillstånd.

Hur påverkar vår omvärld ert företags affärer? Vad händer i er bransch? Prioriterar ni rätt för att vara konkurrenskraftiga nu och i många år framåt? Er digitala mognad, hur är det egentligen med den? Oavsett - vi kan konstatera att förändring är ett ständigt tillstånd.
  

Känner du igen frågeställningarna kan vi troligtvis hjälpa dig. Välkommen att höra av dig.


Känner du igen dig?

  • Ni känner att ert företag stått stilla alldeles för länge- något måste hända men ni kan inte sätta finger på vad
  • Ni har fullt upp i vardagen och behöver någon som coachar er framåt
  • Er bransch genomgår en teknologisk eller annan strukturell förändring och ni vet inte hur ni ska agera
  • Ni har en hel del insikter "i huvudet" men behöver hjälp att strukturera upp det
  • Begreppet "digitalisering" förföljer er och skapar osäkerhet

Är du nyfiken på ert nuläge, behöver du bli medveten om era utmaningar? Vi hjälper dig att hitta förbättringspotentialerna. Välkommen att höra av dig.


 

Läs mer om hur IMCOM CONSULTING kan hjälpa dig inom inom strategi.

Är du och ditt företag medveten om, och redo att ta itu med de utmaningar som verksamheten står inför idag och i framtiden?

Den strategiska analysen är grundplattformen och en viktig del när vi hjälper våra kunder med att utveckla strategier men erbjuds också som enskild tjänst.

När vi analyserar er verksamhet identifierar vi era nivåer av konkurrenskraft och identifierar därmed ert företags förbättringspotentialer. Vi tittar också på de drivande och externa omvärldsfaktorer (som t.ex. politiska, ekonomiska och teknologiska m.fl.) som kan komma att påverka ert företags möjligheter - både positivt och negativt.

I vår analys utgår vi ifrån ett antal bevisat kritiska faktorer och områden. T.ex. så tittar vi på den interna kulturen, er digitala mognad, ert erbjudande och om ni har de rätta resurserna för att nå de kort- och långsiktigt uppsatta målen. Vidare tittar vi på era kunder; vilka behov har de egentligen, vilka segment köper mest, är dem lönsamma, finns det tvillingar att hitta och vilka bör ni tacka nej till?

Process för analysarbetet

Uppstart och "Workshop nuläge"

Inledningsvis har vi ett uppstartsmöte på ca 1 - 2 tim där vi tillsammans diskuterar igenom och förbereder oss för projektet. Nästa steg är en heldags workshop där vi adresserar, tittar på och fokuserar på olika delar av er verksamhet och affärsmodell. Inför workshopen får ni information om vad ni behöver plocka fram.

Vidare inhämtning av information och fakta

Under workshopen fokuserar vi på er verksamhet. Efter workshopen framkommer det i regel nya frågeställningar vilka kan vara nödvändiga att söka svar på. I detta skede tittar vi också på omvärldsfaktorer och konkurrenter.

SWOT

Informationen vi arbetat fram presenteras vid efterföljande möte och levereras också i rapportform. Resultatet visualiseras i en SWOT, och i ytterligare en modell där era nivåer för konkurrenskraft och förbättringspotentialer tydliggörs.

Beslut och actions

Analysen hjälper er att ta beslut och actions för er framtid. Ni står dock inte ensamma, vi kan även erbjuda er tjänster i den vidare strategiprocessen. Läs mer om strategi här.

Tänk på: era strategier, marknadsplaner, koncept osv - är bara så bra som de insikter och analyser de är byggda på.