F.r.o.m. 2019-01-01 är IMCOM en del av NAVIGATOR, vänligen kontakta oss på peter.imhauser@navigator.se eller besök oss på www.navigator.se

 

Brand Management - varumärket är allt och allt kommunicerar

Brand Management är ett brett område. Det är en mängd olika saker som tillsammans bygger varumärket. De interna värderingarna, planeringen av produktportföljen, kommunikationen, den grafiska identiteten osv.
  

 

Var befinner ni er med ert varumärke? Behöver ni börja från grunden, hitta de inre värderingarna? Behöver ni hjälp med Brand Guidelines?

Hör av er så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa er.

Ett levande varumärke är alltid på väg någonstans, i rörelse – en ny produkt är ett nytt avtryck på vägen, -en kampanj är som ett vykort med en hälsning,  - en ny sida i dagboken. Samtidigt är ett levande varumärke också ett styrinstrument för era värderingar och beteende. Varumärket är allt och allt kommunicerar.

Är ert varumärke i rörelse, är det levande, har ni den position ni önskar och förtjänar? Hänger er grafiska profil och framtoning ihop med era värderingar och den personlighet ert varumärke ska ha, -på det sätt ni vill positionera er? Är du osäker kan vi hjälpa er att finna svaren genom en Brand Audit och sen ta vidare insiktsfulla steg med t.ex. positioneringsstrategi och kommunikations- och varumärkesplattform. 

Allt arbete startar med en analys, en Brand Audit

Ibland krävs det en djuplodad Brand Audit, andra gånger räcker det med  1-dags workshop. När vi gör en ”Brand Audit” gör vi en genomlysning av varumärket, målet är att få fram en status på var varumärket befinner sig (hur det ser ut i kommunikationen, hur det uppfattas, vad själen och grunden till uppfattningen mm är  i nuläget. Vi går grundligt tillväga och vänder på alla stenar. Det är så vi säkerställer att vi tar tillvara på de inneboende styrkorna som finns i varumärket och för att upptäcka brister och kunna justera det som behövs.

Var befinner sig ert varumärke, hur ser er kommunikationsplattform ut?

IMCOM CONSULTING har varit med och byggt... 

  • kommunikationsplattformar
  • varumärkesplattformar
  • samt positioneringsstrategier 

...för några av de mest starka varumärkena i sina respektive branscher/kategorier och laddar er gärna med strategiska insikter och kreativitet som stärker er position och konkurrenskraft. 

Ett ofta återkommande resultat när vi gör den här typen av uppdrag är en nytänd och stolt personal vilket i sin tur lägger grunden för tillväxt.

 

Läs mer om hur IMCOM CONSULTING kan hjälpa dig inom marknadsföring: