F.r.o.m. 2019-01-01 är IMCOM en del av NAVIGATOR, vänligen kontakta oss på peter.imhauser@navigator.se eller besök oss på www.navigator.se

 

Digital marknadsföring

Internet är en av de största innovationerna i modern tid och grundplattformen för digitala media. Därför är det för de flesta företag, oerhört viktigt att ha tillgång till kunskapen om den digitala marknadsföringens möjligheter som kommunikations- och affärsverktyg.
  

 

Har du funderingar på de digitala möjligheterna?

Hör av er så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa er.

Vi hjälper dig att skapa effektiva verktyg för din digitala marknadsföring - så att den möter upp hela vägen på kundresan

Den digitala marknadsföringen bjuder på många utmaningar och utmaningarna förändras i en rasande fart. 

Vi hjälper dig med strategi, struktur, innehåll, design och hur du på effektivaste sätt arbetar med din digitala marknadsföring -så att din webnärvaro är ett effektivt verktyg för ditt varumärke och gör affärsnytta. 

I ett samarbete med oss får du heltäckande hjälp så att du möter upp hela vägen på kundresan, t.ex. med hjälp av följande tankesätt, delar, tekniker och verktyg.

  • E-commerce
  • Webbsida
  • SEO
  • Marketing Automation
  • Content Marketing
  • Lead Generation
  • Inbound Marketing
  • PIM

Digitalt i kombination med analogt

Digital marknadsföring kan vara väldigt effektivt men är inte alltid receptet på total framgång, oftast blir det bäst effekt om det finns integration med traditionell media. Just nu är det stor hype, "vi måste vara på Facebook, vi måste vara på Instagram, LinkedIn, Youtube" osv. 

Men alla kanaler fungerar inte för alla, och digitalt är inte alltid en enskild lösning. Ett bevis och tecken på detta är t.ex. att världens största annonsör, Procter & Gamble, i en intervju 2016 i "The Wall Street Journal" berättade att deras precisionsmarknadsföring på Facebook varit en felsatsning. P&G menade att de hade gått för långt i strategin och blivit alldeles för begränsade då de allokerat om stora delar av marknadsföringsbudgeten till digital marknadsföring. 

Under 2017 har de tagit ytterligare steg och dragit ned de digitala satsningarna med 100 miljoner dollar under andra kvartalet - utan att se några negativa effekter på försäljningen... 

Det betyder absolut inte att digitalt är fel, snarare att P&G låtit det går för långt. Men, P&G är ett extremt stort företag och när bollen börjar rulla så kan det ibland rulla för fort och bli för mycket.

Vi rekommenderar ofta och gärna digital marknadsföring men inte som ett självändamål, inte för att alla andra gör det. Den ska följa er totala strategi, dvs. affärsnyttan måste hänga med. Imcom Consulting har tagit fram flertalet hemsidor och bra exempel på kampanjer och aktiviteter som integrerats mellan mobiltelefon, hemsida och andra mer traditionella media med mål att få konsumenten att plocka produkterna från butikshyllan.

Er webnärvaro kräver en tanke bakom design, ord och administration. Vad är det egentliga målet med er webnärvaro?

Är er webbplats anpassad så att den fungerar på alla plattformar (dator, mobil, paddor osv)? 

- Idag är en responsiv (responsiv = fungerar på alla plattformar) webbplats en hygienfaktor. Hur synkas det med sociala media, ska det synkas överhuvudtaget? Ska ni själv administrera sidan eller vill ni köpa in den tjänsten? Vad är det egentliga målet med er webnärvaro? 

Det är inte ”att bara bygga en hemsida och ha konto på sociala media”. Innehåll måste vara genomtänkt och de många möjligheterna på webben måste tas i beaktande. 

Första intrycket kan var det sista

Det är viktigt att förstå att det är företaget (och därmed varumärket och er position), inte enbart hemsidan eller annan webnärvaro som enskilt blir bedömt av besökarna. Precis som med vilket möte som helst är det alltså viktigt att ge ett bra intryck, som bygger goda förutsättningar för att skapa en lång relation.

Imcom har varit med på det digitala tåget från allra första början, skapat både enklare och mer avancerade digitala lösningar men alltid med en tanke bakom kommunikationen, dvs innehållet, det som ska vara relevant och ge mening för läsarna.

Läs mer om hur IMCOM CONSULTING kan hjälpa dig inom marknadsföring: