F.r.o.m. 2019-01-01 är IMCOM en del av NAVIGATOR, vänligen kontakta oss på peter.imhauser@navigator.se eller besök oss på www.navigator.se

 

Marknadsplan - Vinnaren har en agenda. Förloraren har en ursäkt.

Er marknadsstrategi ska återspeglas i marknadsplanen och vara en serie av logiska beslut och aktiviteter. Den ska bygga på insikter och fungera som en guide och agenda för hur ni genom olika aktiviteter ska uppnå era mål. Vinnaren har en agenda. Förloraren har en ursäkt.
  

 

Behöver du hjälp att ta fram din marknadsplan, eller en "second opinion" på er nuvarande?

 

Hör av er så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa er.

 

Bakom en bra marknadsplan ligger det ett noggrant analysarbete.

Du och ditt företag vet att ni måste marknadsföra er på ett eller annat sätt. Frågorna ni ställer er är kanske snarare: vilket budskap ska förmedlas, hur ska det sägas, till vem och hur ofta? Är produktportföljen optimal, fokuserar vi på rätt tjänster/produkter?

Vår erfarenhet visar att många företag arbetar relativt ostrukturerat, går efter gamla sanningar och med adhoclösningar vilket blir onödigt kostsamt. Oftast beror det på tidsbrist, ibland också brist på spetskompetens.

Det är inte lätt, målgrupperna är sällan homogena och arenorna är oftast olika. I dagens fragmenterade och ständigt innovativa medievärld är det dessutom lätt att gå vilse. Samtidigt ger den er stora möjligheter att verkligen slå igenom, -om analysarbetet har genomförts på rätt sätt.

Det noggranna analysarbetet är grunden till ert agerande- dåliga insikter ger dåliga utsikter.  

Marknadsplan - styr mot tillväxt, ger tydlighet och kontroll

Vi rekommenderar alla företag som vill flytta fram sina positioner att arbeta fram en marknadsplan. Det ger tydlighet för de anställda, fokus på rätt saker, kostnadskontroll, tillväxt och bättre lönsamhet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Baserat på er *marknadsstrategi utvecklar vi er marknadsplan, rådger och hjälper dig att få tydlig struktur och använder de analysverktyg som är bäst lämpade för just er problemställning.

I samarbete med oss får ni en marknadsplan med integrerade aktiviteter som fokuserar på de rätta marknaderna och målgrupperna, -med sikte på tillväxt. Det gör också att du får god framförhållning gällande såväl er marknadsföring som er budget.

Läs mer om hur IMCOM CONSULTING kan hjälpa dig inom marknadsföring:

*har ni ingen konkret marknadsstrategi kan vi hjälpa er att ta fram den, läs mer om strategi:

STRATEGI